SPECYFIKA PRASY

Część artykułów poświęcano specyfice prasy poszczególnych zabo­rów lub regionów Polski. Bardzo surowo oceniający prasę austriacką Ruch Katolicki nie oszczędził krytycznych uwag pod adresem galicyj skich.wydawnictw periodycznych. Może nieco przesadza, zanadto uogól­niając, ale z prawdą chyba się nie mija, jeżeli ma na myśli prasę rządową, niektórych stronnictw politycznych i koterii. 0 ile prasa wiedzeńska była dla niego przede wszystkim „zbiorem komunikatów urzędowych, rejestrem drobiazgowych na nic nikomu niepotrzebnych faktów, agencją reklam wszelkiego rodzaju, fascykułem nudnych protokołów tylko nie odzwierciedleniem życia swojego społeczeństwa”, to prasa polska w Galicji była tylko jej naśladownictwem. 

Dodaj komentarz