SPIS RZECZY JAKO ŚRODEK PRZEKAZYWANIA WIADOMOŚCI

Spis rzeczy jako środek przekazywania wiadomości o pojedynczym numerze czasopisma częściej pojawiał się w ostatnich latach XIX w. Używany był albo do informowania o zawartości tygodnika, w którym był drukowany, i wówczas jego miejsce znajdowało się tuż pod główką kolumny lub na końcu numeru, albo do zapoznawania z zawartością in­nych periodyków, i wtedy znajdował miejsce pomiędzy notatkami rubryki kronikarskiej. W pierwszym przypadku do złudzenia przypominał spisy rzeczy książek, choć nie we wszystkich szczegółach; w drugim – pra­wie zawsze, jako forma wypowiedzi – zaczynał się informacją wstępną o wydawnictwie i numerze, którego dotyczył. 

Dodaj komentarz