WE WSZELKIEGO RODZAJU WYDAWNICTWACH

Spis rzeczy (tre­ści) pojawiał się i nadal występi ie we wszelkiego rodzaju wydawnic­twach ciągłych, a więc i w czasc smach. W tygodnikach galicyjskich stanowił istotny i stały składnik .nformujący o zawartości pojedynczego zeszytu, wyodrębnionego zbioru kwartalnego, półrocznego lub rocznego, nazwywanego w jednych wypadkach tomem, w innych rocz­nikiem. Podobnie jak w książce, spis rzeczy umieszczano albo na początku.* albo na końcu każdego numeru, wyodrębniając go graficznie. Kwartal­ny, półroczny lub roczny, scalający zazwyczaj, sytuowano na czele od­powiedniego zbioru tuż po karcie tytułowej, która przeważnie druko­wana była i rozsyłana równocześnie z przynależnym spisem treści. Spisy rzeczy numerów i tomów odzwierciedlały zawartość poszczególnych zbiorów, ale na ogół robiły to inaczej niż spisy zawartości książek, bo też tygodnik jako specyficzny rodzaj wydawnictwa pod wieloma względami bardzo się różni od publikacji nazywanej książką.

Dodaj komentarz