SPRAWDZONY I SKUTECZNY

Paryski Petit Journal ukazywał się w nakładzie dwukrotnie większym niż wszystkie dzienniki austriackie wzięte razem. Ponieważ stempel dziennikarski był sprawdzonym i skutecznym środkiem sterowania spo­łeczeństwem poprzez prasę, od r. 1789 aż do czasu ukazania sie artykułu (z przerwą w latach 1848-1857) nie powiodła 'się żadna próba usunięcia go. Tymczasem,-stempel dziennikarski unicestwiał niezwykle cenne i potrzebne inicjatywy społeczne warstw mniej zamożnych i ubo­gich, których nie stać na płacenie haraczu, wynoszącego w skali rocz­nej 3 złr 60 ct w przypadku dziennika lub 52 ct z tytułu nabywania tygodnika. „Stempel dziennikarski jest dotkliwą karą pieniężną na tych, którzy czytają gazety. Wynosi on rocznie 3 złr. 60 ct.

Dodaj komentarz