TAKIE PISMA DLA LUDU

Ludzie ci są później obywatelami kraju i w stanowieniu o losach jego mają głos uprawniony. Swobody konstytucyj­ne doprowadziły do tego stanu. Otóż ten, który przychodzi do urny wyborczej, który w gminie ma głos stanowczy, powinien być choćby o- gólnikowo o tym, co się na świecie dzieje, zawiadomiony. W krajach dalej na zachód położonych mnćjtwo pism na ten cel przeznaczonych rozchodzi się po zagrodach wiejskich. U nas istnieje kilka pisemek, ale pojawiających się w znacznych odstępach czasu i prawie żadnego wpływu nie posiadających. Takie pisma dla ludu powinny być przede wszystkim tanie. Tam cent na numerze stanowi ogromną różnicę, tak wielką, że jest naj­większą przyczyną, dlaczego się u nas nie rozwijają organa dla wieś­niaków przeznaczone.

Dodaj komentarz