TYGODNIKI O WĄSKICH ZAKRESACH

Jednym z nich były „Dzieła historyczne odnoszące się do literatury polskiej. (Wyciąg z I tomu katalogu du­plikatów Publicznej Biblioteki Imperatorskiej w Petersburgu” W lwowskich Rozmaitościach ukazywały się także obszerne zesta­wienia bibliograficzne. Tutaj w roku 1859 pojawiły się m.in. obszer­na cibliografia osobowa autorstwa Karola Estreichera na temat Ada­ma Mickiewicza oraz zestawienie siedemnastu tytułów niemieckich czasopism bibliograficznych. Ten i następny rocznik Dodatku Ty­godniowego nrzv Gazecie Lwowskiej zasłużył się drukiem obszernej bibliografii za lata 1849-1859 pt. „Piśmiennictwo w Galicji”. Auto­rem tej pracy, jak można wnosić z kryptonimu P.S. i treści, był również Karol Estreicher.Tygodniki specjalistyczne o wąskich zakresach zamieszczały bi­bliografię ściśle dostosowaną do potrzeb swoich adresatów.

Dodaj komentarz