UMIESZCZANE NA ŁAMACH TYGODNIKÓW

W roku 1896 np. za­poznawał z treścią krakowskiego Tygodnika Rolniczego, lwowskiego Przeglądu Rolniczego i Rolnika, warszawskiego Rolnika i Hodowcy, po­znańskiego Poradnika Gospodarskiego, Ziemianina i Przeglądu Gorzel- niczego, wreszcie Dodatku Rolniczo-Przemysłowego do Gazety Grudziądz­kiej i innych. Inne tygodniki i pisma oczywiście nie pozostawały dłużne i na swoich łamach umieszczały spisy rzeczy Ekonomisty Naro­dowego oraz szeregu cenionych i przez siebie zalecanych wydawnictw periodycznych, tym samym udostępniając cenne wiadomości na pożądane tematy i umożliwiając procesy komunikacyjne w szerokim zakresie.Spisy rzeczy zbiorów kwartalnych, półrocznych i rocznych składa­nych w tomy różniły się dość znacznie od spisów książkowych. 

Dodaj komentarz