W DALSZEJ CZĘŚCI ARTYKUŁU

W dalszej części artykułu szczegółowo przedstawiono, jak podobną aczkolwiek nieporównanie lepiej stojących BIStter fUr Genossenschafts- wesen sprawę rozwiązali Niemcy w 1872 r. Biorąc przykład z Niemców autor następnie zaproponował: My tak daleko idących żądań do stowarzyszeń nie stawiamy, aby aż dla każdego członka dyrekcji i rady nadzorczej po jednym egzem­plarzu prenumerowały, jakkolwiek żądanie to za słuszne uważamy; żądając bowiem, jak to się dotąd wszędzie u nas dzieje, bezpłatnie pracy od członków rady nadzorczej, godzi się nie narażać ich z powo­du obowiązku i odpowiedzialności nań nałożonych jeszcze na wydatki.

Dodaj komentarz