W NASTĘPNYM NUMERZE

W następnym nu­merze z 10 kwietnia tr. w kronikarskiej notatce zawarto „Wykaz cza­sopism polskich wychodzących obecnie we Lwowie” (dwadzieścia tytu­łów”; w numerze z 24 tm. podano, iż 13 kwietna tr. zmarł w War­szawie współpracownik Gazety Polskiej i Kuriera Codziennego, że no­we pismo damskie iRusałka pod redakcją Hawryły Sew. Szechowicza zos­tało ostro potraktowane przez niemal całą polską prasę, a wreszcie zrobiono redakcji Gazety Narodowej wymówkę, że usiłuje podkopać sła­bą pozycję Kuriera Lwowskiego wprowadzeniem do swojego dziennika „Kurierka Lwowskiego”. W jednej z notatek numeru pierwszomajowego podano do wiadomości, iż Jakub Gordon ogłosił przedpłatę na utwór„Gdy się było młodszym” i zapowiada kolejną powieść „Frymarze” Podobnym wiadomościom udzielał miejsca krótkotrwały Mieszczanin Polski, który na przełomie 1863 i 64 r. w rubryce „Różności” infor­mował m.in. o założeniu czytelni ludowej w Cieszynie, o prenumeracie na ogłoszoną w Lipsku „Pieśń ostatnią” Wiesława Znicza (pseudonim),który połowę dochodu przeznaczył na pomoc ofiarom powstania . 

Dodaj komentarz