W OBRONIE LUDU

Może równie często, ale w znacznie węższym zakresie informowa­no o wydawnictwach w Obronie Ludu organie Stronnictwa Chrześcijańsko-Ludowego. Dzięki temu czytelnicy wiejscy poznawali co­raz lepiej dziedziny życia społecznego dotąd im nieznane. Najwięcej wiadomości tego rodzaju znajdowało się w rubryce „Kronika i rozmai­tości”, ale coś z tej dziedziny trafiło również do rubryk” „Spra­wy ludowe” oraz „Krzywdy i nadużycia”. Z kilkuzdaniowej notatki za­czynającej się od słów „W Krakowie…” dowiedzieli się, Sąd Po­wiatowy krakowski, jako sąd nieprzysięgły, nie jest kompetentny do prowadzenia procesów prasowych i że wskutek tego tenże sąd oddalił skargę Stanisława Stojałowskiego przeciwko Oanowi Serkowskiemu, redaktorowi Naprzodu.

Dodaj komentarz