W ROZWOJU MYŚLI LUDZKIEJ

Trudność – to przede wszystkim szczupłe ramy naszego dodatku, zwłaszcza beletrystyka i ulotne artykuły sporą część ich muszą wypełniać, sposób zaś pole­ga na tym, aby na szerokich widnokręgach wskazywać i uwydatniać stale, co widzenia i uwagi godne. A zastrzec się musimy przeciwko przypuszczeniu, że takie odróżnianie faktów ważnych od nieważnych jest czymś dowolnym i subiektywnym. W rozwoju myśli ludzkiej największą wartość miały zawsze te fak­ty, pod wpływem których formowały się nowe pojęcia lub przeobrażały stare. W rozwoju polityczno-społecznym największą doniosłość mają i mieć będą takie fakty, od których zawisłym jest postęp, a w ta­kich jak nasze warunkach – wielkie dzieło odrodzenia”.

Dodaj komentarz