WIADOMOŚCI O WYDAWNICTWACH

Wiadomości o wydawnictwach zwartych i wydarzeniach artystycz­nych pojawiły się również w dwu innych rubrykach, mianowicie w „Za­piskach literackich i artystycznych” oraz”Kronice literackiej i ar­tystycznej”, w których oprócz krótkich notatek pomieszczano także ob­szerniejsze recenzje publikacji i przedstawień teatralnych m.in. pod nagłówkami* np. „Z literatury partyjnej” lub „Z teatru”. W Naprzo­dzie zamieszczano również wiadomości o niektórych procesach praso­wych, m.in. przeciw Kornelowi Żelaszkiewiczowi, Janowi Woźniakowi i Kozakiewiczowi z Nowego Robotnika oraz Emilowi Haeckerowi, Jano­wi Serkowskiemu, Franciszkowi Sułczewskiemu i Słomskiemu z Naprzo­du oraz redaktorom wiedeńskiej Arbeiter Zeitung za opublikowanie listu Stanisława Stojałowskiego, ukazującego „bezprawia popełniane przez władze w Galicji .

Dodaj komentarz