ZNACZNA CZĘŚĆ KONFISKAT

W roku 1895 znacznie częściej konfiskatom ulegał lwowski Nowy Ro­botnik, który doznał 24 konfiskat na 32 numery wydane, czyli ponad 75 H. W numerze 7 z 13 lutego 1896 r. w rubryce „Przegląd” pt. „Podwójna konfiskata” zanotowany został fakt dwukrotnej konfiskaty numeru Naprzodu z powodu przeoczenia urzędnika policyjnego, który zamiast zwrócić uwagę, że konfiskuje dwa miejsca, zaznaczył omył­kowo tylko jedno. Wskutek tego koszty powtórnej konfiskaty zostały pokryte ze skarbu państwa. Tenże sam Naprzód 26 listopada 1896 r. donosił, że wszystkie do tego czasu wydane numery Prawa Ludu były konfiskowane, a w miesiąc później:Piąta konfiskata dotknęła szósty numer Prawa Ludu. Na sześć numerów pięć konfiskat… Coś podobnego mogą znieść tylko socjalnidemokraci! Nowy nakład pojawił się naturalnie i na „gwiazdkę” zajrzy do wieśniaczych chałup, choć z podciętymi nieco skrzydła­mi.

Dodaj komentarz